Ο Ήλιος

1967

Σε μια μικρή χώρα έγινε ένα μεγάλο έγκλημα.

Γι’ αυτό κάθε νέος και κάθε νέα σε όλο τον κόσμο

πρέπει να κλάψει πικρά.

 

Γιατί όταν ποδοπατιέται ένα λουλούδι

είναι τα νιάτα του κόσμου που ποδοπατιούνται.

Γιατί όπου σκοτώνεται ένα τραγούδι

είναι τα νιάτα του κόσμου που σκοτώνονται.

 

Γιατί όπου σταυρώνεται ένας λαός

είναι τα νιάτα του κόσμου που σταυρώνονται.

 

Βοηθήστε νέοι και νέες

να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.

 

Ο Ήλιος μας είναι και ο δικός σας Ήλιος.

 

Είναι ο Ήλιος όλου του κόσμου.

 

www.blacklinkpaneli.com | 522: Connection timed out

Error 522 Ray ID: 540df81a4e13dbff • 2019-12-06 11:37:46 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
London

Cloudflare

Working
www.blacklinkpaneli.com

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.

www.blacklinkpaneli.com | 522: Connection timed out

Error 522 Ray ID: 540df840aa52dc33 • 2019-12-06 11:37:52 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
London

Cloudflare

Working
www.blacklinkpaneli.com

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.