Οι τραγωδίες "Αίας"- "Ελένη" από κλιμάκιο του Εθνικού σε δύο αρχεία κυπριακά θέατρα

26.07.2014