Στον Μίκη Θεοδωράκη απενεμήθη το βραβείο συνθέσεως Σιμπέλιους.

02.06.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 20/3/1963