Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του Ε.Ι.Ρ. Αλ. Ξένος, Δημ. Δραγατάκης, Μ. Θεοδωράκης και Μ. Παλλάντιος βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό συνθέσεων σοβαράς μουσικής

02.06.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 01/12/1962