Απ' αυτό το φρούριο που λέγεται λαϊκός πολιτισμός δεν θα καταφέρουν να με εκτοπίσουν ποτέ

29.04.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 03/1/1962