Ο Θεοδωράκης θα τιμηθή με το βραβείο "Λένιν". Ποίαι είναι αί "σκοτειναί δυνάμεις" που τον εβράβευσαν;

30.04.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 22/7/1961