Γειτονιές του κόσμου

13.02.2014

Δακτυλόγραφο κείμενο του συνθέτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ριζοσπάστης" το 1978 όπου αναλύει τις σκέψεις του για το έργο "Γειτονιές του κόσμου"