Ελληνική πραγματικότητα και πολιτιστικό κίνημα

13.02.2014

Περιγραφή της ελληνικής πολιτιστικής πραγματικότητας της χώρας και προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Δακτυλόγραφο κείμενο της δεκαετίας του 1980