Η σημερινή πρώτη στο "Πάρκ" θεατρικό γεγονός. Ομιλούν: Πρωταγωνισταί και δημιουργοί της "Όμορφης Πόλης"

30.04.2014