Η πολιτική είναι επιστήμη και τέχνη μαζί...

27.02.2014

Κείμενο χειρόγραφο του Μίκη Θεοδωράκη όπου επιχειρείται η συνδέση της πολιτικής και η καλλιτεχνικής του υπόστασης